Rosenmetoden – beröringen som löser upp kroppens frusna känslor

Rosenmetoden går ut på att genom mjuk massage medvetandegöra kroppen om spänningar som orsakats av lagrade och förträngda känslor. När musklerna spänns begränsar vi vår andning. Blodet cirkulerar inte optimalt och vi gör av med massor av energi. Energi som vi skulle kunna använda på ett bättre sätt. Marion Rosen kallar det ”barriärer mot att leva”.

Man kan genom Rosenmetoden få en insikt om orsakerna bakom spänningarna. Detta i sin tur öppnar möjligheten till ett friare liv.

Bästa sättet att få reda på hur Rosenmetoden kan hjälpa dig, är att uppleva den med din egen kropp.

Jag ger även taktil beröring, reiki och massage >
 

Pris: 600 kr för 50 min


Jag är medlem i

loading...

Rosenmetoden har gjort att jag somnar lättare. Min sömn har blivit bättre och djupare. Innan tog jag ibland en sömntablett. Efter behandlingar med Rosenmetoden har jag inte behövt detta. 

Erik 45 år